Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2011

addicted
15:18
Boję się tych wielkich słów, które czynią nas tak nieszczęśliwymi.
— Joyce James, Ulisses
Reposted fromretread retread viamadinsane madinsane

June 20 2011

addicted
15:48
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viakeep-calm keep-calm
addicted
15:48
Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszyć ani ręką, ani nogą, ani awet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos, Moje drzewko pomarańczowe
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viakeep-calm keep-calm
addicted
15:48
-Are you an idiot?
-No, sir, I'm a dreamer
Reposted fromcytaty cytaty viagriber griber
addicted
15:47
1160 680c 420
Reposted fromiforgot iforgot viagriber griber
addicted
15:47
1980 ee35 420
Reposted fromwhite-raven white-raven viagriber griber
15:47
0652 4ea5
Reposted fromjustadream justadream viagriber griber
addicted
15:47

Mężczyzno

Myśl o mnie przed snem!
Reposted fromciepla-vodka ciepla-vodka viagriber griber
addicted
15:47
6757 88af
Reposted fromgocha gocha viagriber griber
addicted
15:47
Nocą filmy bardziej wzruszają, rozmowy bardziej się kleją, a smsy najlepiej wyglądają.
— retaliate.soup.io
addicted
15:21
5381 4f9e 420
Reposted fromsunblossom sunblossom viasophielaura sophielaura
addicted
15:21
-Jesteś pokaleczona.
-A Ty nieporadny.
-To Ty nie wiesz, jak sobie zrobić kanapkę, tak żeby się nie pokaleczyć.
-Wiem, jak zrobić serwer z Xboxa; wiem, jak pisać aplikacje do paneli sterowania w dużych bankach; wiem, jak się malować, jakie kupić sobie majtki i jakie lubię słodycze. Jak zrobić kanapkę, to Ty masz wiedzieć.
— Jakub Żulczyk.
Reposted fromciepla-vodka ciepla-vodka viasophielaura sophielaura
addicted
15:20
2181 1266
Reposted fromkropki kropki viaintruder intruder
addicted
15:20
1296 5061 420
Reposted frominspiro inspiro viaintruder intruder
addicted
15:20
Są takie noce, przyjacielu, kiedy świat się kończy. Świat odchodzi i zostawia nas z rozszerzonymi źrenicami i bezbronnie opuszczonymi rękoma.
— Halina Poświatowska
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaintruder intruder
addicted
15:20
'Kurwa. Kurwa, everything, kurwa, kurwa.'
— Jakub Żulczyk.
addicted
15:19
addicted
15:19
6099 6d66 420
Reposted frometerycznie eterycznie viaintruder intruder
addicted
15:19
Seems to me now
that the dreams we had before
are all dead, nothing more
than confetti on the floor
— ABBA
addicted
15:18
7697 350f 420
Reposted fromagi agi viamutton mutton
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl